The Victory of Belun

Clicketty Clack. The clock struck one. That was the moment Belun won the election. **** Two and a half weeks ago "What will Belun do?" my grandmother had asked me. "Belun will bring you briddabhatta," I replied. I was not lying. It was in his manifesto. "Will he win?" she asked. "I don't want my … Continue reading The Victory of Belun

चमकन्न दिनको अनेकौ तारा

एक लट स्वात्त गयो। म चिलमा बसिराको थिए। अर्को लट स्वात्त गयो। अरे के भयो यो अनौठो? "त पनि एक हान् न त स्वात्त," उसले भन्यो। हान्दिम्ला भनेर सोचिराको थिए तर एक्कासी टाउको रनन रन्किन थाल्यो। आकाश त तेही नै थियो टाउको माथि। आखिर के नै भको थियो र? चराहरु नि चिर्बिर गरिरहेकै थिए। तर … Continue reading चमकन्न दिनको अनेकौ तारा