Happy Topi Diwas

It was only a few years before he was born that the royal family had been massacred. When he went through what the history section of the social studies book told, he realized that this was not an isolated event. Throughout the country's past, kings and queens had been murdered, often by people who were … Continue reading Happy Topi Diwas

चमकन्न दिनको अनेकौ तारा

एक लट स्वात्त गयो। म चिलमा बसिराको थिए। अर्को लट स्वात्त गयो। अरे के भयो यो अनौठो? "त पनि एक हान् न त स्वात्त," उसले भन्यो। हान्दिम्ला भनेर सोचिराको थिए तर एक्कासी टाउको रनन रन्किन थाल्यो। आकाश त तेही नै थियो टाउको माथि। आखिर के नै भको थियो र? चराहरु नि चिर्बिर गरिरहेकै थिए। तर … Continue reading चमकन्न दिनको अनेकौ तारा